Get Adobe Flash player

Umowa użyczenia.

Ocena użytkowników:  / 14

Dochodzą nas słuchy, że wielką troską obejmowane są w ostatnim czasie różne umowy zawierane przez wybrane podmioty publiczne Gminy Sulików, a przynajmniej jeden podmiot: Gminny Ośrodek Kultury.

Powodowani chęcią wspierania przejrzystości działań w naszej gminie publikujemy umowę zawartą pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury a Stowarzyszeniem „Razem dla Gminy Sulików”. Mamy nadzieję, że tym samym ukontentujemy zwolenników transparentności umów, ze szczególnym uwzględnieniem zatroskanych władz naszej gminy.

Opinia o Dyrektorze GOK. Aktualizacja - 05.03.2015r.

Ocena użytkowników:  / 31

W związku ze zwróceniem się Wójta Gminy Sulików Roberta Starzyńskiego o wydanie opinii przez różne organizacje i stowarzyszenia odnośnie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorza Żaka pragniemy publicznie wyrazić własne zdanie na ten temat. Publikujemy tę opinię tym bardziej, że jako nieliczni dostąpiliśmy zaszczytu zignorowania przez Wójta w tej sprawie.

Pragniemy oświadczyć, iż Pan Grzegorz Żak sprawdził się jako sprawny organizator wydarzeń kulturalnych. Posiada znakomite predyspozycje do animowania kultury. Potrafi kierować zespołem ludzi, o czym świadczy podejmowanie z własnej inicjatywy przez pracowników zadań wykraczających poza zakres obowiązków (obsługa imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań z dziećmi i młodzieżą, itp.). Chętnie współpracuje z ludźmi różnych środowisk. Jednym słowem należy Pana Grzegorza Żaka określić jako sprawnego menedżera z wieloma pomysłami, otwartego na potrzeby mieszkańców.

Aktualizacja - 05.03.2015r.

Na terenie gminy zarejestrowane są 24 stowarzyszenia. Tu więc nieświadomie popełniliśmy błąd twierdząc, że zapytano wiele stowarzyszeń o opinię o Dyrektorze GOK, a nas nie. Po ukazaniu się zarządzenia Wójta (http://bip.sulikow.pl/zalaczniki/6633/ZW_II_22_15_02-03-2015_18-37-53.pdf) jesteśmy zaskoczeni, że tylko trzy stowarzyszenia zostały poproszone o opinię. Nie wiemy, czy wydane opinie są negatywne, czy też pozytywne – to na razie pozostaje zagadką. Choć przypuszczamy, że co najmniej jedna jest pozytywna.

Ciekawostką jest opinia Stowarzyszenia Dla Gminy Sulików. Czy ktoś zna przejawy działalności tego stowarzyszenia na przestrzeni ostatnich kilku lat? Czy w ogóle starało się ono o jakieś formy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury? Jeśli nie, to na czym bazuje opinia kogoś, kto nie otarł się o współpracę lub odmowę współpracy? Należy przypuszczać, że działalność SDGS jest martwa.

Jeszcze jedna sprawa. Czy Pan Wójt wysłał zapytanie o opinię Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich pod wskazany w zarządzeniu adres? Mamy poważne wątpliwości w związku ze zmianą w ostatnim czasie właścicieli tej nieruchomości.

Podobnie jak znaczna część społeczeństwa z dużą niecierpliwością czekamy również na ujawnienie czynów, które zdaniem Pana Wójta są złamaniem przepisów prawa.

Członkowie Stowarzyszenia          

Razem dla Gminy Sulików          

 

dlagminysulikow.pl

Ocena użytkowników:  / 7

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową KW Razem Dla Gminy Sulików.

Link: dlagminysulikow.pl

Na stronie można zapoznać się z apelem do mieszkańców Gminy Sulików.

Podsumowanie kadencji samorządu Gminy Sulików w latach 2010 – 2014.

Ocena użytkowników:  / 9

Dobiega końca 4-letnia kadencja samorządu Gminy Sulików: Rady Gminy i Wójta Roberta Starzyńskiego. Jest to dobry moment na dokonanie krótkiego podsumowania działań ludzi wybranych w wyborach samorządowych 2010r. Wprawdzie ostatnio Wójt Starzyński, pomimo swoich przedwyborczych deklaracji o niepromowaniu się za publiczne pieniądze, wydał kosztem 13 000 zł piękny kolorowy folder, do którego dołączył swoją ulotkę wyborczą, prezentując dokonania samorządu w mijającej kadencji. Jednakże nie wszystkie istotne naszym zdaniem informacje znalazły w nim miejsce. Również zastanawia nas przypisywanie sobie przez Wójta Roberta Starzyńskiego wielu zasług, co do których istnieją poważne wątpliwości związane z ich prawdziwym autorstwem.

A jednak przekazał.

Ocena użytkowników:  / 37

Wójt Starzyński skarży się, że początki jego kadencji były bardzo trudne. Szczególnie duże pretensje ma do swojego poprzednika o to, że ten rzekomo nie przekazał mu obowiązków Wójta Gminy Sulików. Jednak jak się okazuje Jan Hasiuk zrobił wszystko, do czego zobowiązywał go Statut Gminy Sulików. § 105 Statutu Gminy Sulików mówi o tym, że przekazanie tychże obowiązków to po prostu sporządzenie dokumentu pod nazwą Protokół przekazania obowiązków Wójta Gminy Sulików. Poniżej publikujemy protokół przekazania, podpisany również przez Roberta Starzyńskiego, czym jednocześnie potwierdził dokonania swojego poprzednika. Z nieznanych powodów tego dokumentu nadal nie ma na urzędowej stronie http://bip.sulikow.pl/. Jego treść jednoznacznie odbiera autorstwo wielu dokonań Wójtowi Robertowi Starzyńskiemu. Po prostu dokument świadczy przeciw słowom.